Διοικητική Δομή

Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.

Αμαλία Δ. Καραγκούνη, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Καθηγήτρια,

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τηλ.: 210 7274526

Γεώργιος Διαλλινάς, Αν. Καθηγητής,

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τηλ.: 210 7274649

Δημήτριος Χατζηνικολάου, Επικ. Καθηγητής,

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τηλ.: 210 7274140 

Επιστημονικό Προσωπικό Υποστήριξης

Δρ. Ευστάθιος Κατσίφας Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τηλ.: 210 7274704

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας

Χρυσούλα Παναγιώτου, Τηλ.: 210 7274248, Fax: 210-7274065

Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

Τηλ.: 210 7274704, Fax: 210-7274901

 

link