ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1 Ιουνίου 2017:

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο Κύκλο Σπουδών του Π.Μ.Σ. Μικροβιακή Βιοτεχνολογία. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας έως τις 10 Οκτωβρίου 2017.  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν  τα προνόμια και διευκολύνσεις (συμμετοχή σε Παν/κά Όργανα, Παροχές) των προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2083/92, καθώς και άλλων σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.  Για κάθε κύκλο σπουδών προβλέπεται η χορήγηση μίας (1) ή δύο (2) υποτροφιών με μορφή μη καταβολής διδάκτρων για το δεύτερο έτος σπουδών στον ή στους καλύτερους σε επίδοση φοιτητές βάση της συνολικής βαθμολογίας του πρώτου έτους.   .