Επικοινωνία

Διεύθυνση Π.Μ.Σ.

Μικροβιακή Βιοτεχνολογία

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας  Βοτανικής

15781, Αθήνα

 

Τηλ. 210-7274704

Fax. 210-7274901

 

e-mail: skatsi@biol.uoa.gr