ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ( σε μορφή word και pdf

 

 

 

Γραμματεία Π.Μ.Σ.  «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

 

Τηλ. 210-7274704

Fax. 210-7274901

e-mail. skatsi@biol.uoa.gr